Nagroda
Weź udział w promocji „Skocz po premię”, a otrzymasz bony o wartości nawet do:

180 zł
za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach
luty – lipiec 2019 r.
Bony można wykorzystać w sklepach stacjonarnych Żabka oraz Freshmarket. Sprawdź regulamin.
Promocja „Skocz po premię” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A.
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego wraz z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej. Użyj linka promocyjnego do 31.01.2019 r.
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
podpisz umowę za pośrednictwem kuriera do 14.02.2019 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
W każdym z miesięcy luty - lipiec 2019 r. wykonaj min. 6 Transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 10 złotych każda.


1 Rejestracji w promocji „Skocz po premię” można dokonać od dnia 10 stycznia 2019 r. do osiągnięcia 1500 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 31 stycznia 2019 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Skocz po premię” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie był posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz, przed przeniesieniem wydzielonej części działalności Raiffeisen Bank Polska S.A. do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. - w Raiffeisen Bank Polska S.A., które nastąpiło dnia 31.10.2018 r. oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz premię o łącznej wartości do 180 zł?
Bony w wysokości 5 zł otrzymasz za każdą wykonaną w danym miesiącu Transakcję bezgotówkową na kwotę powyżej 10 złotych. Każdy Uczestnik w jednym miesiącu może otrzymać bony o maksymalnej łącznej wartości do 30 zł.

Aby otrzymać wszystkie nagrody o łącznej wartości 180 zł (max.30 zł/miesięcznie) należy wykonać 6 Transakcji bezgotówkowych na kwotę powyżej 10 złotych w każdym z miesięcy luty - lipiec 2019 r.

Informację o każdej z nagród otrzymasz do 19 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostały spełnione warunki.

Nagrody zostaną przekazane w formie wiadomości sms do ostatniego dnia miesiąca, w którym została przesłana informacja o nagrodzie.

Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Skocz po premię”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Skocz po premię”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię 180 zł?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.skoczpopremie.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Skocz po premię” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Skocz po premię” : kontakt@skoczpopremie.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Sabały 60, 02-174 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Skocz po premię” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Skocz po premię” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Skocz po premię” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@skoczpopremie.pl. Informacje o promocji „Skocz po premię”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.skoczpopremie.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Skocz po premię” trwa od 10.01.2019 r. do osiągnięcia 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 31.01.19 r.
Nagrody w Promocji stanowią bony o wartości 5 zł do wykorzystania w sklepach Żabka i Freshmarket do dnia 10 stycznia 2020 roku. Bony o wartości 5 zł będzie przyznany za każdą wykonaną w danym miesiącu kalendarzowym Transakcję bezgotówkową na kwotę powyżej 10 złotych. Każdy Uczestnik może otrzymać maksymalnie 6 bonów w miesiącu kalendarzowym, o łącznej wartości do 30 zł.
Otrzymanie nagród w postaci 6 Bonów o łącznej wartości do 180 złotych w ramach Promocji „Skocz po premię” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie Pierwszej nagrody w wysokości do 30 zł:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.skoczpopremie.pl, w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 10.01.2019 r. do osiągnięcia liczby 1500 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 31.01.2019 r., a następnie
(ii) w terminie od dnia 10.01.2019 r. do 31.01.2019 r. złożenia w sposób opisany w Regulaminie promocji wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego Konta Osobistego z planem taryfowym Konto Optymalne wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej Pl@net oraz Aplikacją mobilną GOmobile („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Skocz po premię” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej za pośrednictwem kuriera w zakresie objętym wnioskiem do dnia 14.02.2019 r.
(iii) w miesiącu lutym 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 10zł, zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu;
Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości do 30 zł:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Pierwszej nagrody,
(ii) w miesiącu marcu 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 10zł., zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu;
Otrzymanie Trzeciej nagrody w wysokości do 30 zł:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Drugiej nagrody,
(ii) w miesiącu kwietniu 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 10zł., zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu
Otrzymanie Czwartej nagrody w wysokości do 30 zł:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Trzeciej nagrody,
(ii) w miesiącu maju 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 10zł., zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu
Otrzymanie Piątej nagrody w wysokości do 30 zł:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Czwartej nagrody,
(ii) w miesiącu czerwcu 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 10zł., zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu
Otrzymanie Szóstej nagrody w wysokości do 30 zł:
(i) spełnienia warunków do otrzymania Piątej nagrody,
(ii) w miesiącu lipcu 2019 r. wykonania Transakcji bezgotówkowych na kwotę min. 10zł., zgodnie z § 3 ust. 1 Regulaminu

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o otwarcie Konta Osobistego w Promocji nie byli posiadaczami ani współposiadaczami rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku oraz, przed przeniesieniem wydzielonej części działalności Raiffeisen Bank Polska do Banku BGZ BNP Paribas S.A. które nastąpiło dnia 31.10.2018 r - w Raiffeisen Polbank Polska S.A., oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji oraz są posiadaczami indywidulanego Konta Osobistego wraz z Kartą oraz dostępem do Bankowości elektronicznej otwartego w ramach Promocji na dzień przekazania nagrody.
Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 147.418.918 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Skocz po premię” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).